Jesteś tutaj: www.lechlex.waw.pl » Cennik » System rowkowany

System rowkowany

 

                        NAZWA

  ROZMIAR

MALOWANE

OCYNKOWANE               

   ZŁĄCZKI  SZTYWNE  Fig. 577

          33,7

        20,58

          24,29

 

          42,4

        19,95

          23,73

 

          48,3

        20,37

          24,01

 

          60,3

        21,49

          25,69

 

          76,1

        25,41

          29,82

 

          88,9

        28,21

          33,18

 

        114,3

        38,78

          45,71

 

        139,7

        57,96

          67,97

 

        168,3

        61,53

          73,01

 

        219,1

      104,51

        123,55

 KOLANO 90  Fig. 210

          33,7

        19,32

          22,96

 

          42,4

        19,74

          25,55

 

          48,3

        20,02

          25,55

 

          60,3

        24,36

          32,48

 

          76,1

        32,90

          42,84

 

          88,9

        45,50

          57,68

 

        108,0

      115,57 

        158,97

 

        114,3

        67,06

          92,19

 

        133,0

      154,28

        196,42

 

        139,7

      171,92

        196,42

 

        159,0

      181,37

        237,09 

 

        168,3

      181,37

        237,09

 

        219,1

      379,61

        492,87

 

        273,0

      591,22

        752,85

 

        323,9

      947,73

      1201,97

 

         Str . 1 

 

 TRÓJNIK  RÓWNORAMIENNY

          33,7

 27,23        

          32,83

          Fig . 219/519

          42,4

        31,50

          39,48

 

          48,3

        31,57

          41,79

 

          60,3

        35,35

          43,19

 

          76,1

        52,50

          62,02

 

          88,9

        67,20

          82,04

 

        108,0

      127,67

        152,67

 

        114,3

        92,96 

        111,30

 

        133,0

      280,84

        335,09

 

        139,7

      206,71

        244,16

 

        159,0

      302,33

        395,99

 

        168,3

      225,68

        276,36

 

        219,1

      583,24

        866,04

 

        273,0

      164,56

      1466,71

 

        323,9

    1606,15 

      2017,05

 ZŁĄCZKA  REDUKCYJNA

   60,3x  48,3

        61,74

          73,64

           Fig . 716

   76,1x  60,3

        80,78

          96,25

 

   88,9x  60,3

        92,40

        115,92 

 

   88,9x  76,1

        79,45

        100,38

 

 114,3x  60,3

      147,63 

        183,61

 

 114,3x  76,1

      131,74

        159,18

 

 114,3x  88,9

      123,69

        157,78

 

 139,7x114,3

      166,95

        198,87

 

168,3x114,3

      207,06

        242,76

 

219,1x168,3

      380,17

        473,27

 ZAŚLEPKA  PEŁNA  Fig . 260

         42,4

        11,55

          14,98

 

         48,3

        11,55

          14,98

 

         60,3

        11,55

          14,98

 

         76,1

        18,06

          24,08

 

         88,9

        18,06

          24,08

 

       108,0

        26,74 

 

 

       114,3

        23,52

          29,19

 

       133,0

       

          68,88

 

       139,7

        49,91

          61,81

 

       159,0

        56,77

         

 

       168,3

        56,77

          68,88

 

       219,1

      112,07

        137,06 

 

       273,0

      242,90

        296,17

 

       323,9

      406,42

        502,04

                                                            Str . 2                                  

      ZAŚLEPKA  Z  OTWOREM

    76,1x 48,3

         38,64

 43,40           

        GWINTOWANYM   48 mm 

    88,9x 48,3

         41,16

46,34           

                Fig . 361

  108,0x48,3

       

 

 

  114,3x48,3

         54,18

61,67           

 

  133,0x48,3

        

 

 

  139,7x48,3

         80,99

93,59           

 

  159,0x48,3

         98,07

 

 

  168,3x48,3

         98,07

          109,69

 

  219,1x48,3

       132,30 

          157,64

         ZWĘŻKA  SYMETRYCZNA 

  48, 3x  33,7

         40,32

           48,44

                       Fig . 250

   60,3x  42,4

         40,32

           48,44

 

   60,3x  48,3

         40,32

           48,44

 

   76,1x  48,3

         40,39

           53,62

 

   76,1x  60,3

         40,39

           53,62

 

   88,9x  60,3

         45,08

           54,04

 

   88,9x  76,1

         45,15

           54,04

 

 114,3x  60,3

         62,09

           74,20

 

 114,3x  76,1

         62,16

           73,71

 

 114,3x  88,9

         62,16

           73,71

 

 139,7x  88,9

         94,92

         123,06

 

 139,7x114,3

         94,92

         123,06

 

 168,3x  60,3

       126,21 

         162,40

 

168,3x  76,1

       126,21

         162,40

 

168,3x114,3

       126,21

         162,40

 

168,3x139,7

       200,06

         270,69

 KRÓCIE NAKŁADKOWY  Fig .522

   33,7x21,3

         17,43

           18,34

  Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM

   33,7x26,9

         20,02

           21,07

         DO BEZPOŚREDNIEGO

   33,7x33,7

         20,02

           21,07

     WKRĘCANIA   TRYSKACZY

   42,4x17,0

         19,39

           18,62

 

   42,4x21,3

         19,39

           18,62

 

   42,4x26,9

         20,09

           21,14

 

   42,4x33,7

         20,09

           21,14

 

   48,3x21,3

         20,58

           21,49

 

   48,3x26,9

         20,58

           21,49

 

   48,3x33,7

         20,58

           21,49

 

   60,3x21,3

         19,46

           20,37

 

   60,3x26,9

         21,07

           22,12

 

   60,3x33,7

         22,61

           23,73

                                                                         Str . 3

 

      KRÓCIEC NAKŁADKOWY

   60,3x21,3

       48,51

           60,34

              Fig . 730

   60,3x26,9

       48,51

           60,34

 Z  ODEJŚCIEM  GWINTOWANYM

   60,3x33,7

      48,58    

           60,27

 

   60,3x42,4

       56,21

           68,81

 

   60,3x48,3

       56,21

           68,81

 

   76,1x21,3

       48,51

           60,34

 

   76,1x26,9

       48,51

           60,27

 

   76,1x33,7

       68,46

           83,31

 

   76,1x42,4

       68,53

           83,31

 

   76,1x48,3

       68,53

           83,31

 

   76,1x60,3

       68,53

           83,31

 

   88,9x21,3

       56,00

           67,20

 

   88,9x26,9

       56,00

           67,20

 

   88,9x33,7

       68,25

           85,89

 

   88,9x42,4

       68,39

           85,89

 

   88,9x48,3

       68,39

           85,89

 

   88,9x60,3

       68,95

           86,03

 

 114,3x21,3

       71,47

           84,00

 

 114,3x26,9

       71,47

           84,00

 

 114,3x33,7

       80,01

           99,96

 

 114,3x42,4

       79,59

         100,03 

 

 114,3x48,3

       83,16

           99,96

 

 114,3x60,3

       83,16

         102,13 

 

 114,3x76,1

       86,45

         113,33

 

 114,3x88,9

       92,96

         120,12

 

 139,7x48,3

     102,06 

         129,71

 

 139,7x60,3

     102,06

         129,71

 

 139,7x76,1

     108,08

         130,13

 

 139,7x88,9

     115,22

         148,47

 

 168,3x42,4

     104,58

         134,89

 

 168,3x48,3

     104,58

         134,75

 

 168,3x60,3

     104,58

         134,89

 

168,3x76,1

     112,98

         145,88

 

168,3x88,9

     120,33

         155,12

 

 219,1x76,1

     166,32

         210,91

 

 219,1x88,9

     195,44

         247,73

                                                               Str . 4

 

 

powrót do góry

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 1173629 Gościem na naszej stronie.